top of page
The Conference of the Birds

מפגש הציפורים

 

מפגש הציפורים (בערבית منطق الطیر) הוא שיר מיסטי בסגנון מסנאווי אשר נחשב לאחת היצירות החשובות בספרות הפרסית.

 

הוא נכתב במאה ה12 על ידי המיסטיקן האי לאמי פארידודין אתר (1136-1220) בצפון-מזרח אירן.

 

בתור מיצג אלוגורי מרהיב של הסופיזם האסלאמי השיר מתאר את העליה לרגל של אלפים מציפרי העולם בחיפוש אחר המלך האידיאלי-  הציפור סימורג- ובמסען בשבעת העמקים אשר מקבילים לצעדי הדרך הסופית המפרכת אשר הם צריכים לעבור כדי להגיע אילו.

 

לבסוף, נותרות שלושים ציפורים. ביעדן, הציפורים מבינות שהן עצמן המלך שחיפשו: בפרסית משמעות שם המלך (סימורג) כאשר נכתב בנפרד (סי מורג) הינה 30 ציפורים.

bottom of page