top of page
The Silk Road Symphony Orchestra

 ما یک گروه تازه­تأسیس هستیم که در نگورونگرو (تانزانیا) و در زمینۀ موسیقی کلاسیک و با هدف ایجاد نوآوری­های بین­فرهنگی با استفاده از رسانه­های دیجیتال گردهم آمده­ایم.

پشتیبان ما درین راه، بنیادی خیرخواه مستقر در شهر برلین آلمان است با نام CALLIAS FOUNDATION

ما از همایش پرندگان ایدۀ مشارکت را الهام گرفتیم تا یک نیروی بالقوه و خلاق از مردم سراسر جهان گردهم آوریم.

هسته و دلیل اصلی کار حرفه­ای و مشترک ما احترام والا به تنوع و گوناگونیِ روزافزونِ منابع بی­نظیر الهام­بخش (ابریشم شما) از سوی افرادی است که موسیقی کلاسیک برایشان نقش مهمی در زندگی ایفا می­نماید.

رهبر و مدیر هنری فعلی ما آقای «جان موریتز اونکن» است.
 

(c) Sven Potschien

bottom of page