top of page
The Conference of the Birds

همایش پرندگان (عربی: منطق الطیر؛ DMG: Manṭiq aṭ-yayyir یا گفتگوی پرندگان) یک مثنوی بزرگ و عرفانی است که از مهمترین آثار ادبیات فارسی به حساب می­آید.

این اثر در قرن دوازدهم میلادی توسط عارف اسلامی فریدالدین عطار نیشابوری (۱۲۲۰ - ۱۱۳۶) در شمال شرق ایران به رشتۀ تحریر درآمده است.
در این اثر عرفانی و اسلامیِ شگفت­انگیز و تمثیلی سفر زیارتی هزاران پرنده از سراسر جهان توصیف می­شود که در جستجوی یک پادشاه ایده­آل (سیمرغ) دست به یک سفر دشوار از طریق هفت دره (مطابق با مراحل صوفیان) می­زنند.

در پایان این سفر تنها سی پرنده از آنها باقی می­مانند و ایشان در نهایت به این خطیر پی می­برند که «خود» پادشاه مورد جستجوی خویش هستند. معنای واژۀ فارسی «سیمرغ» زمانیکه جداگانه تحریر شود (سی مرغ) «سی پرنده» است.

bottom of page